Print deze pagina

Nieuws

30-10-2017

Praktijkinformatie


SPREEKUREN:
Inloopspreekuur van maandag t/m vrijdag van 08.00uur-09.00 uur.
Afsprakenspreekuur: maandag-, dinsdag-, donderdag-en vrijdag.

BEREIKBAARHEID VAN DE PRAKTIJK:
TEL: 020-6653166
Elke werkdag tussen 08.00 uur en 12.30 uur, en tussen 13.30 uur en 17.00 uur , woensdag na 12.00 uur is de praktijk gesloten, voor spoed: Centrale Doktersdienst tel: 020-5923434.
Voor spoed is er altijd een dokter bereikbaar.

BEREIKBAARHEID BUITEN KANTOORUREN:
Heeft u met spoed een huisarts nodig 's avonds, 's nachts of in het weekend?. Dan belt u het centrale telefoonnummer van de huisartsenposten in de regio Amsterdam, Tel 088-00 30 600.

AANVRAGEN VAN VISITES:
Als het voor u niet mogelijk is om op de praktijk te komen, kunnen we een visite bij u afleggen.
Let op: liefst 's ochtends vóór 10 uur aanvragen.

HERHAALRECEPTEN:

RECEPTENLIJN TEL 020-6633889

Voor aanvraag van herhaalrecepten kunt u 24 uur per dag bellen. Deze lijn wordt elke werkdag rond 12.00 uur door de assistent beluisterd en verwerkt. Uw apotheker heeft na 2 werkdagen na
16.00 uur uw recept gereed.

WETENSWAARDIGHEDEN OVER DE PRAKTIJK:
De huisartsen werken beide halftijds in deze praktijk. Als u patiënt bij ons bent, heeft u 2 dokters. Mocht u een voorkeur voor één van de twee hebben, dan kunt u uiteraard een afspraak bij de betreffende dokter maken.

INLOOPSPREEKUUR:
Tijdens het inloopspreekuur behandelen wij slechts 1 klacht. Dit om de wachttijden voor anderen te bekorten. De duur van een consult is maximaal 10 minuten.

MIDDAGSPREEKUUR:
Wij reserveren voor een consult 10 minuten. Schat u in dat een consult langer dan 10 minuten gaat duren, dan is het altijd mogelijk om een dubbel consult aan te vragen. Bij niet verschijnen op een afspraak, zonder afmelding voor 12.00 uur, berekenen wij het consult.
Voor het maken van een uitstrijkje via het bevolkingsonderzoek kunt u een afspraak maken op het middag spreekuur. Uitstrijkjes worden niet tijdens het inloopspreekuur gedaan!.

ASSISTENT:
Roy Tawjoeran:
u kunt o.a. bij hem terecht voor:
- Adviezen
- Wondcontrole
- ECG op indicatie
- (24 uurs) bloeddrukmeting
- Urinecontrole, bij vermoeden van een blaasontsteking
- Zwangerschapstest , kosten €10,-
- Oren uitspuiten
- Bloedsuikermetingen
- Injecties
- Wratten aanstippen
Neemt u contact met hem op, wanneer u bij hem terecht kunt.

VERPLEEGKUNDIG SPECIALISTE:
Afra Burger:
werkt op afspraak.
- Verzorgt de diabetes controles
- Begeleiding en controle van longpatiënten
- Spirometrie
- Begeleiding en controle van patiënten met hart en vaatziekten
- Wondbehandeling
- Ouderenzorg

TARIEVEN:
Conform de landelijke huisartsenvereniging, b.v. keuringen.