Landelijk Schakelpunt (LSP)

LSP

Het Landelijk Schakelpunt is een zorginfrastructuur: een netwerk waar zorgaanbieders op kunnen aansluiten. Via dit netwerk kunnen zij medische gegevens over hun patiënten raadplegen in elkaars systemen — 24 uur per dag, zeven dagen in de week. Het Landelijk Schakelpunt is hiervoor speciaal ontwikkeld en beveiligd. Het Landelijk Schakelpunt is geen database: er worden geen medische gegevens in opgeslagen. Die gegevens blijven gewoon staan in de dossiers bij de huisarts en apotheek. Daar kunnen andere zorgaanbieders, via het Landelijk Schakelpunt, de belangrijkste informatie bekijken. Meer informatie op volgjezorg.nl

Toestemming
Als je toestemming geeft, melden je huisarts en apotheken je burgerservicenummer (BSN)
aan bij de verwijsindex van het Landelijk Schakelpunt. Kom je bij een andere zorgaanbieder, dan kan die met je BSN zoeken in de verwijsindex: welke zorgaanbieders delen welke medische informatie over jou? Vervolgens kan die andere zorgaanbieder de gegevens
bekijken die hij nodig heeft voor je behandeling.


Toestemming geven aan de praktijk om u aan te sluiten op het LSP?
Toestemming regelen via volgjezorg.nl

Toestemming regelen