In de zomerperiode zijn onze spreekuren vanwege vakanties en de verhuizing naar Betondorp, af en toe beperkt. Voor spoedgevallen is er altijd een huisarts beschikbaar.

Bij spoedgevallen op dagen dat uw vaste huisarts afwezig is, kan het zijn dat u gezien wordt door onze collega van Huisartsenpraktijk Betondorp, die gevestigd is aan de Brinkstraat 84, naast ons nieuwe pand. Onze assistente spreekt dit zo nodig met u af.

Onze telefonische bereikbaarheid blijft de hele zomer hetzelfde. Het blijft mogelijk om uw klachten met onze assistente te bespreken. De assistentes zijn opgeleid om goed in te kunnen schatten of en hoe snel u door een huisarts gezien moet worden, en of zij u op een andere manier goed kunnen helpen.

Het is niet de bedoeling dat u op eigen houtje Huisartsenpraktijk Betondorp belt voor een (spoed)consult! Bel altijd eerst onze praktijk, de assistente helpt u verder.

Herhaalrecepten voor medicatie kunt u op de gebruikelijke manieren aanvragen via de receptenlijn of het online-patiënten portaal. Bij afwezigheid van de huisarts, kan het zijn dat de herhaalrecepten een dag later dan gebruikelijk naar de apotheek worden gestuurd. Vraag uw recepten daarom op tijd aan.

Wij vragen uw begrip en medewerking en we wensen u een mooie zomer!