Medische verklaring

Een medische/geneeskundige verklaring is een schriftelijke verklaring van een arts over een patiënt die onder behandeling staat of stond van deze arts. In zo’n verklaring geeft de arts een op medische gegevens gebaseerd waardeoordeel over de patiënt en diens gezondheidstoestand. Artsenfederatie KNMG adviseert behandelend artsen om geen medische/geneeskundige verklaringen af te geven over eigen patiënten. Wel mag een behandelend arts, met toestemming van de patiënt, feitelijke medische informatie verstrekken. Wij kunnen een medische/geneeskundige verklaring weigeren af te geven o.b.v. de weigeringsverklaring die is opgesteld door de KNMG. Deze weigeringsverklaring wordt door ons als leidend beschouwd.