COPD

Wij hebben een zorgprogramma voor mensen met COPD (Chronische Obstructieve Long Ziekte). Hierin gaat de huisarts samen met de praktijkondersteuner jaarlijks na hoe het met uw ziekte, uw klachten en beperkingen in het dagelijks leven gaat. Uw medicatiegebruik wordt besproken en zo nodig wordt een longfunctiemeting uitgevoerd. Verder besteden wij aandacht aan uw leefstijl: bewegen, roken en voeding. In overleg kunnen ook verwijzen naar speciale begeleidingsprogrammaā€™s gericht op het verbeteren van de conditie en oefenen met ademhalings- en hoesttechnieken. Begeleiding bij het stoppen met roken is ook een onderdeel van de ketenzorg COPD.

ā€¨